Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 2 600 €
Příklep 2 800 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér (2./1. stol. př. Kr.), Mušlový typ, 7,01 g, 15-17 mm, Au, Ex Aurea 9/2003, # 1, Paulsen 319–321 var..; Lanz –; Flesche –; Militký 2015, 56 var.; Kostur – Gášpár 135 var..
EF / EF