Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 2 000 €
Příklep 2 200 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér (2./1. stol. př. Kr.), Mušlový typ, 7,34 g, 13-15 mm, Au, Paulsen 319–321 var.; Lanz –; Flesche –; Militký 2015, 27 var.; Kostur – Gášpár 135 var..
EF / EF | Drobné škrábance.