Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 1 600 €
Příklep 1 800 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér (2./1. stol. př. Kr.), Mušlový typ, 7,27 g, 15 mm, Au, Paulsen 324 var., Lanz 49 var.; Flesche 419 var; Militký 2015, 49 var.; Kostur – Gášpár 134 var..
about EF / EF | Drobné stopy koroze.