Ukončeno

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Starověk Kelti

Nabídnout


Počáteční cena 2 200 €
Příklep 3 600 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Statér (2./1. stol. př. Kr.), Mušlový typ, 7,32 g, 13-16 mm, Au, Paulsen 331–335 var..; Lanz –; Flesche –; Militký 2015, 51–52 var.; Kostur – Gášpár 135 var..
good EF / about UNC