Ukončeno

Položky 1 - 547

Novověk Období po 1918

Položka 488

Nabídnout


Počáteční cena 3 000 €
Příklep Neprodáno

Popis

Zlatá medaile a 25 Kčs 1969 (2 ks), Jan Evangelista Purkyně 1869-1969, Kremnica, J. Harcuba, 28,3 g, 34 mm, Au,
MCH CSSRM-16,

ARTIA. Originální krabička s certifikátem č. 657.


Stav: Proof / Proof