Ukončeno

Položky 1 - 547

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 223

Nabídnout


Počáteční cena 1 000 €
Příklep 3 200 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1639, Praha, Jakub Bernard Wolker, 28,95 g, 44 mm, Ag,
Janovský 13, Halačka 1171 var., Chaura 24 var.,

Stopa po závěsu. Pěkná patina. Nepatrný dvojráz.


Stav: good VF / about EF