Ukončeno

Položky 1 - 547

Novověk Období vlády Habsburků

Položka 122

Nabídnout


Počáteční cena 700 €
Příklep 800 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolar 1548, Jáchymov, Ruprecht Puellacher, 28,70 g, 40 mm, Ag,
Janovský 86, Halačka 113 var., Chaura 222 var.,

Drobné stopy koroze. Chyba střížku.


Stav: good VF / about EF