Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

Online katalóg (archív)

PoložkaArt. Nr.PopisVýsledokAktuál. cenaVýsledok / Aktuál. cenaVýsledok / Nákupná cenaMôj PríhodVyvol. cenaNákupná cena

Aukcia #17 (sálová aukcia)  -  09.11.2018 14:00
Antika | Stredovek | Obdobie vlády Habsburgovcov I Československo | Nemecko| Svet

# 1–20z 484

Starovek | Doba bronzová | Lužická kultúra

Položka 1
Predmonetárne platidlo, 1,85 g, 15-16 mm, Au,
EF / EF; Starovek; DOBA BRONZOVÁ; Lužická kultúra


Platidlo pochádza pravdepodobne z obdobia takzvanej Lužickej kultúry, ktorá sa datuje do obdobia približne 1300 - 500 rokov pred Kr. na území dnešného Slovenska a Česka, východného Nemecka a západnej Ukrajiny
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Čechy

Položka 2
Statér (2. stor. pred Kr.), Typ Athéna Alkidemos, 7,99 g, 16-17 mm, Au,
RR! Veľmi vzácny!,
Smělý 8, Kostur - Gášpár 130.1 var. ,
EF / EF; Starovek; KELTI; Čechy


Drobné škrabance
Najmladšie statéry typu Athéna Alkidemos razené v Čechách predstavovali jedny z prototypov pre mladšie mušlové statéry
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 3
Statér (2./1. stor. pred Kr.), Mušlový typ, 6,95 g, 15-16 mm, Au,
Militký 52-53 var., Kostur - Gášpár 135.9,
VF / VF; Starovek; KELTI; Čechy
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Morava / Dolné Rakúsko

Položka 4
1/24 Statér (3./2. stor. pred Kr.), Typ Athéna Alkidemos, 0,32 g, 5-6 mm, Au,
Smělý 6, Kostur - Gášpár 52.4.2,
About EF / About EF; Starovek; KELTI; Morava / Dolné Rakúsko
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Juhozápadné Slovensko (Bratislava)

Položka 5
Hexadrachma (2. štvrtina 1. stor. pred Kr.), Typ BIATEC, 16,86 g, 22-26 mm, Ag,
Göbl II/1 (2/1), Kostur - Gášpár 178,
VF / VF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava)
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 6
Hexadrachma (2. štvrtina 1. stor. pred Kr.), Typ BIATEC, 16,93 g, 24-27 mm, Ag,
Göbl II/4, Kostur - Gášpár 188.3,
About EF / Good VF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava)
Stav:  About EF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 7
Hexadrachma (2. štvrtina 1. stor. pred Kr.), Typ NONNOS, 16,76 g, 23-32 mm, Ag,
Göbl XIV/1B, Kostur - Gášpár 191,
VF / VF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava)
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 8
Hexadrachma (2. štvrtina 1. stor. pred Kr.), Typ NONNOS, 17,20 g, 24-26 mm, Ag,
Göbl XIV/2(1) , Kostur - Gášpár 192 var.,
EF / EF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava)
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Južné Slovensko / Severné Maďarsko

Položka 9
Tetradrachma (3./2. stor. pred Kr.), Typ s Y na podstavci, 13,09 g, 23-24 mm, Ag,
Pink 422, Lanz 721, Flesche 561, Fröhlich 9-11,
About UNC / Good EF; Starovek; KELTI; Južné Slovensko / Severné Maďarsko


Stopy korózie
Škrabanec
Stav:  About UNC / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 10
Tetradrachma (3./2. stor. pred Kr.), Typ s audoleontským monogramom, 13,13 g, 24-25 mm, Ag,
Pink 429 var., Lanz 723 var., Flesche 563 var., Fröhlich 54,
About UNC / About UNC; Starovek; KELTI; Južné Slovensko / Severné Maďarsko
Stav:  About UNC / About UNC
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 11
Tetradrachma (3./2. stor. pred Kr.), Typ s audoleontským monogramom, 13,03 g, 23-24 mm, Ag,
Pink 429 var., Lanz 723 var., Flesche 563 var., Fröhlich 68,
Good EF / Good EF; Starovek; KELTI; Južné Slovensko / Severné Maďarsko
Stav:  Good EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Severozápadné Slovensko - oblasť púchovskej kultúry

Položka 12
Statér (2./1. stor. pred Kr.), Lopatkovitý typ, 7,11 g, 16-17 mm, Au,
R! Vzácny!,
Kostur - Gášpár 207,
About EF / EF; Starovek; KELTI; Severozápadné Slovensko - oblasť púchovskej kultúry
Stav:  About EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 13
Statér , Lopatkovitý typ, 6,20 g, 17-19 mm, Au,
RRR! Extrémne vzácny!,
Kolníková 1978 57/33, Flesche 503, Kostur - Gášpár 210,
Good EF / Good EF; Starovek; KELTI; Severozápadné Slovensko - oblasť púchovskej kultúry
Stav:  Good EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 14
Statér , Lopatkovitý typ, 5,96 g, 16-18 mm, Au,
Kostur - Gášpár 209.2,
VF / About EF; Starovek; KELTI; Severozápadné Slovensko - oblasť púchovskej kultúry
Stav:  VF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Panónia a Balkán

Položka 15
Tetradrachma , Typ Dreifacher Perlkranz, 13,61 g, 21-22 mm, Ag,
R! Vzácny!,
Pink 64, Lanz 389, Flesche 668,
VF / VF; Starovek; KELTI; Panónia a Balkán


Opracovaná hrana
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 16
Tetradrachma , Typ Doppelkopf, 10,20 g, 22-23 mm, Ag ,
Pink 233 var., Lanz 546 var., Flesche 714 var.,
Good VF / About EF; Starovek; KELTI; Panónia a Balkán
Stav:  Good VF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Srbsko, Skordiskovia

Položka 17
Tetradrachma , Typ Helmschweifreiter, 13,32 g, 21-22 mm, Ag,
R! Vzácny!,
Pink 163, Lanz -, Flesche 592,
Good EF / Good EF; Starovek; KELTI; Srbsko, Skordiskovia


Stopy korózie
Škrabance
Stav:  Good EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 18
Tetradrachma , Typ Kranzreiter, 13,30 g, 20-22 mm, Ag,
R! Vzácny!,
Pink 168, Lanz -, Flesche 599,
EF / EF; Starovek; KELTI; Srbsko, Skordiskovia


Stopy korózie
Škrabance
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Staroveké Grécko | Metapont

Položka 19
1/3 Statéru (334-322 pred Kr.), 2,61 g, 13-14 mm, Au,
R! Vzácny!,
HN Italy 1578,
VF / VF; Starovek; STAROVEKÉ GRÉCKO; Metapont
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Staroveké Grécko | Larisa

Položka 20
Drachma (356-320 pred Kr.), 5,98 g, 18-19 mm, Ag,
CNG 453-454,
Good EF / EF; Starovek; STAROVEKÉ GRÉCKO; Larisa


Pekná patina
Stav:  Good EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily