Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

Online katalóg (archív)

PoložkaArt. Nr.PopisVýsledokAktuál. cenaVýsledok / Aktuál. cenaVýsledok / Nákupná cenaMôj PríhodVyvol. cenaNákupná cena

Aukcia #14 (Sálová aukcia)  -  20.10.2017 14:00
LIVEBIDDING Mince, medaily a bankovky

# 1–20z 510

Starovek | Doba bronzová | Lužická kultúra

Položka 1
Zlaté predmonetárne platidlo, 3,84 g, 19 mm, Au,
EF / EF; Starovek; DOBA BRONZOVÁ; Lužická kultúra


Platidlo pochádza pravdepodobne z obdobia takzvanej Lužickej kultúry, ktorá sa datuje do obdobia približne 1300 - 500 rokov p.n.l. na území dnešného Slovenska a Česka, východného Nemecka a západnej Ukrajiny.
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Juhozápadné Slovensko (Bratislava), Bójovia

Položka 2
Hexadrachma, Typ BIATEC, 17,21 g, 25 mm, Ag,
R! Vzácny!,
Göbl II/3, Kostial 70,
Good VF / Good VF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava), Bójovia
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 3
Hexadrachma, Typ BUSU, Bratislava, 17,02 g, 28 mm, Ag ,
R! Vzácny!,
Göbl IV/1, Flesche 491, Dembski 627-629, Kolníková BA 17-18, Paulsen 789,
EF / EF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava), Bójovia


Výnimočný kus! Dobre centrovaný, dorazené všetky detaily na averze aj reverze, vrátane nápisu.
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 4
Hexadrachma, Typ TITTO, 17,52 g, 25 mm, Ag ,
RR! Veľmi vzácny!,
Göbl XV/1, Kostial 86,
About EF / About EF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava), Bójovia
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 5
Hexadrachma, Typ NONNOS, 17,25 g, 26 mm, Ag ,
R! Vzácny!,
Kostial 80, Göbl XIV/1A,
VF / Good VF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava), Bójovia
Stav:  VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 6
Hexadrachma, Typ NONNOS (SONNON), 17 g, 25 mm, Ag,
R! Vzácny!,
Kostial 82, Kolníková 1978 str.36-37, Göbl XIV/2, Flesche 489, Ondrouch Typ 4 (194-215),
VF / VF; Starovek; KELTI; Juhozápadné Slovensko (Bratislava), Bójovia


Stopy korózie.
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Juh stredného Slovenska

Položka 7
Tetradrachma, Typ s monogramom Audoleon, 13,30 g, 22 mm, Ag ,
Flesche 563, Kostial 723, Göbl OTA, 429,
Good EF / Good EF; Starovek; KELTI; Juh stredného Slovenska
Stav:  Good EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Južné Slovensko / Severné Maďarsko, Bójovia

Položka 8
Drachma, Typ Minerva / Athéna Alkidemos, 2,83 g, 15 mm, Ag ,
RR! Veľmi vzácny!,
Militký 16, Paulsen Taf. 9:188-194, Kolníková-Koháček 2010, 309, 311, č.1,
Good VF / Good VF; Starovek; KELTI; Južné Slovensko / Severné Maďarsko, Bójovia


Tento typ drachmy bol razený v období razby statérov typu Athéna Alkidemos, obraz na averze bol prevzatý konkrétne z 1/3 statéru typu Athéna Alkidemos s nápisom CIECIN. Takémuto chronologickému radeniu zodpovedá aj hmotnosť mince. V staršej literatúre je razba radená chybne pred razbu statérov Athéna Alkidemos.
Známych je len približne 10 - 12 kusov!
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Kelti | Severné Slovensko, Cotini - oblasť púchovskej kultúry

Položka 9
Tetradrachma, Typ Nitra, 10,23 g, 22 mm, Ag ,
R! Vzácny!,
Kolníková - Sborník Castelin (1974), str. 13,
VF / Good VF; Starovek; KELTI; Severné Slovensko, Cotini - oblasť púchovskej kultúry


Averz nedorazený.
Stav:  VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Perzská ríša | Lýkia

Položka 10
Didrachma (okolo 200 p. n. l.), Oinoanda, 8,13 g, 21 mm, Ag,
Ashton, NC 2005, 13 (A4/P9); BMC 1,
EF / EF; Starovek; PERZSKÁ RÍŠA; Lýkia
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Perzská ríša | Kilíkia

Položka 11
Strieborný statér (361 - 334 p. n. l.), Tarsus. Mazaios (Satrap), 10,93 g, 24 mm, Ag,
Casabonne, Series 2, group C; SNG Levante Supp. 20,
Good EF / Good EF; Starovek; PERZSKÁ RÍŠA; Kilíkia
Stav:  Good EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 12
Strieborný statér (378 - 372 p. n. l.), Tarsus. Datames (Satrap), 10,82 g, 21 mm, Ag,
Ex Missoni collection, Ex Fraysse & Associés (2004) - lot 136,
SNG Paris 291, SNG Levante 83,
EF / EF; Starovek; PERZSKÁ RÍŠA; Kilíkia
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Staroveké Grécko | Aiolia

Položka 13
Tetradrachma (165 - 140 p. n. l.), Kyme, 16,77 g, 34 mm, Ag,
Ex Spink Auction (2003) - 3003/25,
SNG Von Aulock 1640, McClean 7901,
About EF / About EF; Starovek; STAROVEKÉ GRÉCKO; Aiolia


Pekná patina.
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Macedónia | Filip V. Macedónsky

Položka 14
Didrachma (182 - 179 p. n. l.), Amfipolis, 8,46 g, 25 mm, Ag,
Ex Spink Numismatic Circular (2006) , vol. CXIV, #3, GK1891,
Mamroth, ZfN 1920, 22; Boston 718,
About EF / About EF; Starovek; MACEDÓNIA; Filip V. Macedónsky
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Rímske cisárstvo | Valentinianus II.

Položka 15
Aureus (388 - 392), Lugdunum, 4,5 g, 21 mm, Au,
RIC 38(a),
EF / Good EF; Starovek; RÍMSKE CISÁRSTVO; Valentinianus II.
Stav:  EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Starovek | Rímske cisárstvo | Theodosius II.

Položka 16
Solidus (430 - 440), Konštantinopol, 4,47 g, 21 mm, Au,
Ex Spink Auction (2006) 6013/51,
RIC 257, Depeyrot 81/1,
EF / EF; Starovek; RÍMSKE CISÁRSTVO; Theodosius II.
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Stredovek | Bohemika | Ján Luxemburský

Položka 17
Florén (1325 -1346), Praha, 3,50 g, 21,2 mm, Au,
Castelin 1,
About EF / About EF; Stredovek; BOHEMIKA; Ján Luxemburský
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Stredovek | Bohemika | Václav IV.

Položka 18
Pražský groš (1378 - 1419), Kutná Hora, 2,99 g, 26,6 mm, Ag ,
R! Vzácny!,
Hána XV F/1 nebo 2,
VF / VF; Stredovek; BOHEMIKA; Václav IV.


Razba po roku 1415.
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily

Stredovek | Uhorsko - Volení králi | Karol Róbert z Anjou

Položka 19
Dukát (1325 - 1342), Budín, 3,49 g, 20,2 mm, Au,
RR! Veľmi vzácny!,
Huszár 440, Pohl A1a, Gyöngyössy 91, Lengyel 1A, Unger II. 349, Friedberg 2,
About EF / EF; Stredovek; UHORSKO - VOLENÍ KRÁLI; Karol Róbert z Anjou
Stav:  About EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 20
Groš (1337), Smolník, Frichkó, 2,74 g, 25 mm, Ag ,
R! Vzácny!,
Huszár 448, Unger II. 355.g, Pohl 5-3,
Good VF / Good VF; Stredovek; UHORSKO - VOLENÍ KRÁLI; Karol Róbert z Anjou
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily