Direkt zum Inhalt Direkt zur Hauptnavigation

Online katalóg (archív)

PoložkaArt. Nr.PopisVýsledokAktuál. cenaVýsledok / Aktuál. cenaVýsledok / Nákupná cenaMôj PríhodVyvol. cenaNákupná cena

AUKCIA #10 (Sálová aukcia)  -  09.05.2016 16:00
Mince, medaily, bankovky a vyznamenania

# 1–20z 514

Antické mince | Keltské mince

Položka 1
1/8 Statéru, 0,97 g, 7,8 mm, Au, Paulsen 1933, č. 117–118; Castelin 1965, skupina AA-II:5,
About EF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nálezy: Morava, Hradisko Stradonice (CZ). Roseldorf (AUS).
Stav:  About EF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 2
1/24 Statéru, 0,4 g, 6 mm, Au, Paulsen 1933, č. 146–148; Castelin 1965, skupina AA-II:6,
About EF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nálezy: Staré Hradisko, Stradonice (CZ).
Stav:  About EF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 3
1/24 Statéru, 0,4 g, 5,8 mm, Au, Paulsen 1933, č. 146–148; Castelin 1965, skupina AA-II:6,
EF / EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nálezy: Staré Hradisko, Stradonice (CZ).
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 4
1/24 Statéru, 0,34 g, 5,3 mm, Au, Paulsen 1933, č. 146–148; Castelin 1965, skupina AA-II:6,
Good VF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nálezy: Staré Hradisko, Stradonice (CZ).
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 5
1/24 Statéru, 0,30 g, 7 mm, Au, -,
Good EF / Good EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nepublikovaný.
Stav:  Good EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 6
1/24 Statéru, 0,3 g, 7 mm, Au, -,
EF / Good EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nepublikovaný.
Stav:  EF / Good EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 7
Hexadrachma, Bratislava, 17,25 g, 25 mm, Ag, Göbl 1994 II/IV, Ondrouch Typ 1, Kostial 71, Ziegaus 486, Kolníková 1991 obr. 9-10,
About EF / About EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 8
Hexadrachma, Bratislava, 16,96 g, 26 mm, Ag, Göbl 1994 II/1(1), Ondrouch Typ 2, Kostial 63, Flesche -, Kolníková 1991 -,
Good VF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 9
Hexadrachma, Bratislava, 17,03 g, 24 mm, Ag, Göbl 1994 II/1(1), Ondrouch Typ 2, Kostial 63, Flesche -, Kolníková 1991 -,
About VF / VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  About VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 10
Hexadrachma, Bratislava, 16,87 g, 25 mm, Ag, Göbl 1994 II/2(2), Ondrouch Typ 3, Kostial 68,69, Ziegaus -, Kolníková 1991 obr. 3-4,
VF / VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 11
Hexadrachma, Bratislava, 16,93 g, 26 mm, Ag, Göbl 1994 II/1(2/2), Ondrouch Typ 2, Flesche -, Kostial 66, Kolníková 1991 obr. 5-6,
Good VF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nepravidelná, vyliata razba. Na reverze dvojráz.
Tento kus potvrdzuje teóriu, že bratislavské hexadrachmy boli razené za tepla. Pri nedostatočne tuhom materiáli došlo k “vytečeniu” mimo razidla. Pri takýchto “vyliatych” exemplároch nie je zreteľne vidno typické stopy po razbe, pričom došlo v podstate k odtlačku ako u pečate, a nie k razbe tuhého kujného materiálu. Na našom exemplári to potvrdzuje aj reverz mince, kde znovu otlačenie spodnej strany razidla s nápisom vytvára dvojráz.
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 12
Hexadrachma, Bratislava, 16,91 g, 26 mm, Ag, Göbl 1994 XIV/1B, Ondrouch Typ 1, Kostial -, Flesche - , Kolníková 1991 -,
About EF / About EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 13
Hexadrachma, Bratislava, 16,96 g, 26 mm, Ag, Göbl 1994 XIV/1B, Ondrouch Typ 1, Kostial -, Flesche - , Kolníková 1991 -,
VF / VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 14
Hexadrachma, Bratislava, 16,69 g, 25,5 mm, Ag, Göbl 1994 XII/1, Flesche 488, Kostial 79, Kolníková 1978 str.38, Kolníková 1991 obr. 47-48,
About EF / About EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


RR! Veľmi vzácny!
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 15
Obol, Bratislava, 0,77 g, 9 mm, Ag, -,
About EF / About EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Nepublikovaný!
Stav:  About EF / About EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 16
Lopatkovitý statér, 6,15 g, 20 mm, Au, Kolníková 2001, var. 4 B/D; Flesche 505,
EF / EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 17
Didrachma, 6,6 g, 17 mm, Ag, Kolníková 2004, 50, obr. 1: VB/Aa,
Good VF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 18
Tetradrachma, 11,2 g, 25 mm, Ag, Flesche 565, OTA 436/3, Kostial 729,
Good VF / Good VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  Good VF / Good VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 19
Tetradrachma , 12,8 g, 23 mm, Ag, Kostial 721, Göbl Ota 422/1,
Good EF / EF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;
Stav:  Good EF / EF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily
Položka 20
Tetradrachma, 14,09 g, 27 mm, Ag, Kostial 364, Göbl OTA Tf.4 Typ 18,
VF / VF; Antické mince; KELTSKÉ MINCE;


Pôvodné záseky, aby bolo jasné že ide o drahý kov a nie suberátnu razbu.
Stav:  VF / VF
Výsledok Môj Príhod     Vyvol. cena
Detaily