Aukce #33 (Sbírka Václava Bruny)

Katalog

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile


Aukční prirážka 20%

Ukončeno

Aukce #33 (Sálová)

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaila

26.04.24 8:00 - UTC
Položka 1 do 444

eLive aukce

Keltské mince | Bohemikálni mince a medaile

28.04.24 13:00 - UTC
Položka 445 do 1057

Aukce #32

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla


Aukční prirážka 20%

Ukončeno

Aukce #32 (Sálová)

Středověk | Období vlády Habsburků | Československo | Světové mince | Papírová platidla

26.04.24 14:30 - UTC
Položka 2001 do 2192

eLive (Den 1)

Byzantská říše | Středověk | Sedmihradsko | Období vlády Habsburků (část 1)

29.04.24 16:00 - UTC
Položka 3001 do 3397

elive (Den 2)

Období vlády Habsburků (část 2) | Rakouské císařství

30.04.24 16:00 - UTC
Položka 3398 do 3877

eLive (Den 3)

Rakouské císařství | Období po roce 1918 | Světové mince (část 1)

01.05.24 16:00 - UTC
Položka 3878 do 4275

eLive (Den 4)

Světové mince (část 2) | Papírová platidla

02.05.24 16:00 - UTC
Položka 4276 do 4777